Čistenie nerezových zvarov

Čistenie nerezových zvarov a odstraňovanie nábehových zafarbených nerezových povrchov
Elektrolytický čistiaci systém ERS 3000
Efektívne!
ERS 3000 zaisťuje jedinú pracovnú operáciu vyčistenia a pasiváciu nerezového


povrchu. Nevyžaduje ako moriace leštiace pasty na nerez dlhú reakčnú dobu pre zaistenie dostatočného čistiaceho účinku.
Bezpečne!
Energia potrebná na vyčistenie nerezových zvarov je dodaná prostredníctvom elektrolýzy. Celkové zaťaženie životného prostredia aj pracovného miesta je veľmi zredukované v porovnaní s bežnými pastami na čistenie nereze.
Rýchlo!
Ošetrené nerezové povrchy stačí následne len opláchnuť vodou a osušiť suchou handrou alebo priemyselnou utierkou.
Spôsob použitia:
1. Čistiaci roztok prípravku METAFLUX 75-47 ERS Čistič S  nanášajte na čistenú nerezovú plochu pomocou čistiacej hlavice s páskou zo sklených vlákien.
2. S pomocou elektrolýzy postupne odstraňujte nábehové zafarbenie nerezových zvarov.
3. Vyčistený nerezových povrch opláchnite vodou alebo zostrite suchou handrou.

Nábehové zafarbenia budú odstránené šetrným spôsobom. Odpadá tak dodatočné opracovanie nerezového zvaru.

Čistenie nerezových zvarov
https://youtu.be/yXSkaB7LxD4

TECHNO-SERVICE SK

Vitajte na stránkach spoločnosti TECHNO-SERVICE SK, spol. s r.o. Spoločnosť TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., e jediným výhradným distribútorom produktov značiek Metaflux a Porta na území Slovenskej republiky. Bola založená v roku 2010 a sídlo spoločnosti je v Prešove.